Oppmerking


Oppmerking

Vi merker alt fra parkeringsplasser til overgangsfelt med Plexidekk®.

Les her om Plexidekk® sine andre bruksområder

Når vi legger vegmerking  i form av striper, parkeringsplasser eller generell oppmerking på og ved vei følger vi håndboken N302 vegoppmerking.