Sykkelfelt


Sykkelfelt

Vi merker alt fra langsgående til tverrgående sykkelfelt med Plexidekk®.

Les her om Plexidekk® sine andre bruksområder

Når vi legger vegmerking  i form av striper, parkeringsplasser eller generell oppmerking på og ved vei følger vi håndboken N302 vegoppmerking.

Når vi legger sykkelfelt følger vi håndboken V122 sykkelhåndboka.